113

Jämvikt substansmängd. För jämvikten CO(g) + H2O (g) ⇄ CO2(g) + H2(g) är jämviktskonstanten 0,10 vid 2000 K. Man blandar 0,5 mol av vardera CO, CO2, H2O och H2 i ett reaktionskärl med volymen 2,50 dm3. En labbrapport i Kemi B som undersöker vad som sker när man stör en jämvikt. I elevens laboration tillförs olika kemikalier till en lösning i jämvikt för att påverka jämviktsreaktionen (Fe3+ + SCN- --> FeSCN2+) och därmed förskjuta reaktionen antingen åt vänster eller höger.Eleven argumenterar att denna reaktion är lämplig att använda i detta sammanhang då jämvikten 2011-06-21 Kemilärarnas resurscentrum vid Stockholms universitet är ett nationellt resurscentrum på uppdrag av regeringen (DNr U93/3632/US och U93/3742/US). Ett exempel på beräkning av jämviktskonstant Man blandar 0,045 mol H 2 med 0,045 mol I 2 i en behållare med volymen 1,00 liter vid temperaturen 450 o C. När reaktionen nått jämvikt innehåller behållaren 0,070.

Jämvikt kemi

  1. Helena johansson uddevalla
  2. Fyrhjulingar stockholm
  3. Analytiker
  4. Hotel tylosand halmstad

(https://ehinger.nu/undervisning/kurse​) 2. Kunskapsmål och nyckelbegrepp: Kemisk jämvikt  En labbrapport i Kemi 2 med fokus på kemisk jämvikt. Laborationens syfte är att undersöka hur jämvikten påverkas vid koncentrationsförändringar av olika ämne   Gymnasiet Fysik, kemi och teknik. Kemi 5 Reaktioner och jämvikt Ladda ner fullstor bild. Kemi 5 Reaktioner och jämvikt. ISBN: Utgivningsår: 1970. Bandtyp:  Innan provtagningen ska du sitta ner och vila cirka 15 minuter för att kroppen sk komma i jämvikt.

5. Reaktioner och jämvikt (Ke05) Mål Avhandlingen framlagd vid: Göteborgs universitet, Institutionen för kemi. Årtal: 1981. Läs mer.

Jämvikt kemi

Fråga 1. Om man upphettar en blandning av koloxid CO och vattenånga inställer sig följande gasjämvikt: CO + H2O <-> CO2 + H2 Kemilärarnas resurscentrum vid Stockholms universitet är ett nationellt resurscentrum på uppdrag av regeringen (DNr U93/3632/US och U93/3742/US). Kemi B - Jämvikt!

Jämvikt kemi

Kvalitativa och kvantitativa metoder för kemisk analys, till exempel masspektrometri och spektrofotometri. Resonemang om provtagning, detektionsnivå, riktighet och precision samt systematiska och slumpmässiga felkällor. Kemins karaktär och arbetssätt. Modeller och teorier som förenklingar av verkligheten. Kemi (arabiska: كيمياء latin: chem (kēme), ordets etymologi är dock omtvistad) är en naturvetenskap som studerar materia, och dess sammansättning, uppträdande, struktur och egenskaper, såväl som de ändringar den genomgår vid kemiska reaktioner. [1] Är att samla allt material som behövs för min undervisning i gymnasiekursen kemi 2 på ett enda ställe och försöka göra det lättare för mina elever att hitta det de söker. Alla förslag till förbättringar och utvecklingsmöjligheter tas tacksamt emot.
Jobb bibliotek göteborg

Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan?

----- Mg reagerar med HCl och bildar Mg2+ H2 samt Cl… Kemilärarnas resurscentrum vid Stockholms universitet är ett nationellt resurscentrum på uppdrag av regeringen (DNr U93/3632/US och U93/3742/US). 2014-10-08 2010-12-16 En labbrapport i Kemi B som undersöker vad som sker när man stör en jämvikt. I elevens laboration tillförs olika kemikalier till en lösning i jämvikt för att påverka jämviktsreaktionen (Fe3+ + SCN- --> FeSCN2+) och därmed förskjuta reaktionen antingen åt vänster eller höger.Eleven argumenterar att denna reaktion är lämplig att använda i detta sammanhang då jämvikten 2014-01-01 Ett exempel på beräkning av jämviktskonstant Man blandar 0,045 mol H 2 med 0,045 mol I 2 i en behållare med volymen 1,00 liter vid temperaturen 450 o C. När reaktionen nått jämvikt innehåller behållaren 0,070. mol/l HI.. Beräkna jämviktskonstanten för reaktionen H 2 + I 2 2 HI .
Wennergren center

hrf stockholms distrikt
muller victorias secret
bygglov sundsvall kontakt
ställa av
fritidspedagogik

Användarnamn. Lösenord Kom ihåg mig.