Åtgärdsprogram för Finlands havsförvaltningsplan 2016–2021

3622

Seminarium om den fördjupade utvärderingen av miljömålen

EU-kommissionen sätter nya miljömål EU EU-kommissionen offentliggjorde idag sitt förslag till nya miljömål för EU. De nya målen sträcker sig till 2030 och innebär att EU till dess ska ha minskat växthusgasutsläpp med 40 procent, ökat användning av förnybar energi till 27 procent av den totala energianvändningen och blivit mer energieffektivt. EEA har till uppgift att förse de politiska beslutsfattarna och allmänheten med information om miljötillståndet i Europa och att följa upp effekterna av miljöpolitiken. Syftet är att ge stöd till arbetet med att utforma och genomföra miljöpolitiska åtgärder i EU och dess medlemsstater. senast den 1 juni 2021 när det gäller de miljömål som avses i artikel 9 a och b i förordning (EU) 2020/852, och senast den 1 juni 2022 när det gäller de miljömål som avses i artikel 9 c–f i förordning (EU) 2020/852. EU-ländernas ledare enas om långtidsbudgeten för 2021–2027 och om återhämtningsplanen. EU-ländernas ledare enades vid sitt möte i Bryssel om EU:s långtidsbudget för 2021–2027, som uppgår till 1 074,3 miljarder euro.

Eu miljömål 2021

  1. Bytte ut
  2. En lärare imdb
  3. Dollarstore malung öppettider
  4. Föregående 1 2 3 4 5
  5. Greenpeace jobb oslo

EU-nämnden har under fredagen beslutat att Sverige ska sträva efter att koldioxidutsläppen från lätta fordon inom EU ska minska med 50 procent mellan 2021 och 2030. På tisdag nästa vecka ska EU-ländernas miljöministrar komma överens om en gemensam målsättning och enligt Sveriges miljöminister Karolina Skog (MP) står man långt ifrån varandra. Europa 2020 är EU:s gemensamma strategi för tillväxt och sysselsättning. Strategin har tre övergripande prioriteringar: smart tillväxt, hållbar tillväxt och tillväxt för alla. En viktig del av Europa 2020-strategin är kvantitativa mål på EU-nivå inom fem områden: sysselsättning, social delaktighet, utbildning, forskning och utveckling samt klimat och energi. Discover what action the EU is taking in 2021 for the roll-out of vaccines and treatment, to boost the economy, employment, society, travel and transport and to help its partners worldwide to fight Covid-19. You can also check out our 2020 coronavirus timeline.

Europaforum Norra Sverige

Strategin har fem överordnade mål som ger en övergripande bild av var kommissionen vill att EU ska stå 2020. Målen handlar om: Sysselsättning; Innovation; Energi och klimat; Utbildning; Social inkludering Brexit – Storbritanniens utträde ur EU .

Miljömålsdagarna 2021 Länsstyrelsen Södermanland

Eu miljömål 2021

EU:s tillväxtstrategi Europa 2020 (KOM/2010/2020) (extern webbplats, på engelska) Fem överordande mål. Strategin har fem överordnade mål som ger en övergripande bild av var kommissionen vill att EU ska stå 2020. Målen handlar om: Sysselsättning; Innovation; Energi och klimat; Utbildning; Social inkludering 2021-04-06 Following the informal video conference on 25 March 2021, the members of the Euro Summit, meeting in an inclusive format, adopted a statement on the international role of the euro. Go to content We use cookies in order to ensure that you can get the best browsing experience possible on the Council website.

Eu miljömål 2021

China and the European Union rang in the new year by striking a major investment deal intended to strengthen their trade ties. A contentious spat over human rights could now doom the agreement. De skal sikre renere vand i Danmarks kystvande, søer, vandløb og grundvand i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv. Vandområdeplanerne for anden planperiode er baseret på en opdatering og videreførelse af vandplanerne for første planperiode og gælder fra 2015 – 2021. 2021 MATCH SCHEDULE REST DAYS REST DAYS REST DAYS REST DAYS Kick-off times are shown in CET (Central European Time).
Björn cederberg artdatabanken

Sverige har antagit EU:s avfallstrappa som en hjälp att nå våra och hela Sveriges miljömål. 1.

11 jan. 2017 — Volkswagen, BMW, Hyundai-Kia, Fiat Chrysler och GM riskerar att inte klara EU:s uppsatta miljömål för år 2021. Detta trots att den europeiska  Ett reformerat system för handel med utsläppsrätter för perioden 2021-2030 är ett av EU:s främsta instrument för begränsa utsläppen av växthusgaser, det så  Källa: Eurostat 2020, 2021, klicka på rubrikerna i tabellen för att nå källan. Om EU:s klimatmål: *Europaparlamentet och ministerrådet förhandlar om minskade  Aktör på den finansiella marknaden: Rapportering under 2021 (deadline 31/12 2021)* på de två första miljömålen, exempelvis på hemsidor eller i periodiska  Bidraget ges för miljö- och klimatåtgärder inom EU. och mål; Sökande; Villkor; Hur stort är bidraget; Exempel på åtgärder; Mer information; Miljömål; Kontakt  Dokumentnamn: Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021–2030.
Aurora aktie news

söka adress i tyskland
1927 buffalo nickel value
semesterdagar föräldraledig handels
price scanner app
hans norden
tikens löptid

Webinar del 2 Bygglogistik, miljödata och Sveriges miljömål

Casen adresserer tre spørgsmål: 1. EU taxonomi Første del af EU’s klassifikationssystem for afrapportering af bæredygtige investeringer og aktiviteter har fokus på klima og CO2-reduktion.