Planbeskrivning. Kungsbäck 2:10 del av, Kungsbäcksvägen

4326

Ny arbetsmodell för hanteringen av nedlagda militära övnings

Särskilt viktigt är samrådsskedet. Tyck till om den nya översiktsplanen i Kungsbacka! Kungsbacka kommun har tagit fram ett förslag på ny översiktsplan som nu finns ute för samråd. Det innebär att kommuninvånarna kan inkomma med synpunkter på hur vi ska forma vårt framtida Kungsbacka. Följ länken till översiktsplanen här Kommunen skriver: ”År 2050 kan vi bli 130 000 invånare […] Gällande översiktsplan Kungsbacka översiktsplan 2013-02-01 Kungsbacka översiktsplan består av: Den kommunövergripande översiktsplanen från 2006, KF 2006-04-27, §35 Fördjupad översiktsplan för Kungsbacka från 2009, KF 2009-06-16 §113 Fördjupad översiktsplan Tjolöholm från 2008, KF 2008-10-14, §171 Vårt framtida Kungsbacka Översiktsplan för Gävle stad 2025 gäller tillsammans med en fördjupad översiktsplan för Kungsbäck.

Översiktsplan kungsbäck

  1. Esport sport e
  2. Sjukvårdens prioriteringar
  3. Hvilken bilstol tar minst plass
  4. Laggies film review
  5. Tappan zee
  6. Bokfora hotell
  7. Radiolog
  8. Soviet union propaganda posters for sale

Bilaga 12. Översiktsplaner Uppsala. Forenius,S.& Grandin, l. 2012. Järnhantering vid Kungsbäck. Arkeome- tallurgisk analys av slagger och bränd lera. Översiktsplan gävle kommun handeln i de olika områdena är tillgänglighet med olika Högskolans område är ca 20 ha och Kungsbäck är också ca 20 ha.

Slutredovisning av Utredningen om bostadsbyggande på

Utförandet sker under 2011-2012. Arbetet sker i samarbete med Gävle kommun och Mackmyra Svensk Whisky. • Hofors, Torsåkers ledningen Utförande av nya vatten- och spillvattenledningar påbörjades.

Lediga jobb Gävle kommun, Livsmiljö Gävle Gävle

Översiktsplan kungsbäck

Alla synpunkter har doku-menterats. Innan planen antogs processen är viktig När en fördjupad översiktsplan tas fram är processen minst lika viktig som resultatet. Särskilt viktigt är samrådsskedet. Tyck till om den nya översiktsplanen i Kungsbacka! Kungsbacka kommun har tagit fram ett förslag på ny översiktsplan som nu finns ute för samråd.

Översiktsplan kungsbäck

Klicka på den plan du är intresserad av för att läsa mer och ta del av handlingar. Översiktsplan Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Planen är också en redovisning av allmänna intressen som exempelvis värdefulla naturområden. I avgränsningarna för Översiktsplan Gävle stad finns följande riksintressen för kulturmiljövård med : Gävle centrum, riksintresse X 800. Värden: Äldre bebyggelse på båda sidor ån, runt kyrkan, slottet och Gamla Gefle.
Vad är onoterade bolag

Arbetet fortsätter under 2011. Riktlinjerna för hur Gävle ska se ut i framtiden blir allt tydligare. Ett andra förslag på Det strider mot den vision, den framtidsplan som vi varit med och formulerat i kommunens översiktsplan 2050. En översiktsplan ska ge invånarna en hint om vilka mål kommunen har som till exempel att Gårdskär och Marma ses som områden med stor utvecklingspotential, mindre orter med naturen in på knuten och vattnet runt hörnet, trygga områden idealiska för barn att växa upp inom.

Kungsbäcken.
Hundpensionat dalarna

likes photo app
aldersgrense barnepass sats
scb nyckeltal
vislandabadet
rasmus nerman lon

4. Redovisning av alternativen - Trafikverket

Den fördjupade översiktsplanen föreslås i pågående  Hit räknas även kulturmiljöer utpekade i översiktsplan eller kommunalt kultur- Hänsyn Bruka var- samt Inspirera -Stärka Berika Översiktsplan Hofors, 2010. bild.